Naše služby

Naše společnost poskytuje komplexní služby v oboru daňového poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence, organizačního a ekonomického poradenství.

Účetnictví je zpracováváno kvalifikovanými účetními pod dohledem daňové poradkyně.

Zpracováváme mzdy, vedeme personální a mzdovou agendu. Poskytujeme poradenství v oblasti pracovně právních vztahů. Zastupujeme klienty při kontrolách před orgány správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven i úřadu práce.

Poskytujeme právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Zastupujeme při kontrolách a ve sporech s finančními úřady.

Ověřujeme účetnictví po daňové stránce. Zpracováváme písemná daňová stanoviska. Poskytujeme průběžné poradenství.

Pomáháme našim klientům orientovat se ve složitém právním prostředí našeho státu při výkladu daňových zákonů a snažíme se minimalizovat možnost daňových chyb.

Přinášíme klientům přehledná řešení komplexních daňových problémů. Daňová optimalizace je pro nás samozřejmostí.