Doporučené odkazy

Insolvenční rejstřík
isir.justice.cz
Plátci DPH v ČR
adisreg.mfcr.cz
Ministerstvo financí ČR
www.mfcr.cz
Obchodní rejstřík
portal.justice.cz
Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest
www.czechinvest.org
Finanční správa ČR
www.financnisprava.cz
Katastr nemovitostí
nahlizenidokn.cuzk.cz
ARES registr ekonomických subjektů
wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Komora daňových poradců
www.kdpcr.cz